Historia

Kiteen 4H-yhdistys
 

Yhdistyksen perustuskokous pidettiin 30. lokakuuta 1930. Johtokunnan muodostivat Thea Brander, Lyydia Kankkunen, Kalle Virtanen, August Ylhäinen ja Emil Eloranta. Varajäseninä olivat Eevi Takala, Gustaava Holopainen, Toivo Kainulainen, Onni Mustalahti ja Arvid Viitanen.

Yhdistyksen itsenäinen toiminta alkoi 23. helmikuuta 1936. Yhdistys oli toiminut Kiteen maatalouskerhoyhdistyksen nimellä kuuden vuoden ajan Kiteen Marttayhdistyksen tiloissa. Yhdistyksen puheenjohtajana toimi August Ylhäinen ja sihteerinä Niilo Koskivirta sekä rahastonhoitajana Thea Brander. Johtokunnan muodostivat Emil Eloranta, Lyydia Kankkunen, Aino Viitanen, Kalle Pajamo, Eevi Takala, Toivo Kainulainen ja Oskar Tarkkonen. Varsinainen kerhotoiminta käynnistyi samana keväänä, jolloin pakattiin kerhoneuvoja 7,5 kuukauden ajaksi. Vuoden aikana jäsenmäärä kasvoi 135:n henkilöön. Vuonna 1938 kerhoneuvoja palkattiin 11 kuukauden ajaksi.

1940-luvun alkupuolella elettiin sota-aikaa. Kerhot toimivat kaikista vaikeuksista huolimatta ja kerholaiset viljelivät muun muassa sipulia ja tupakkaa. Tuolloin pyrittiin edistämään pienkarjanhoitoa. Vuosikymmenen puolivälissä kerhotoiminta sai uusia virikkeitä. Kyläkerhotoimintaa viriteltiin ja ensimmäiset leiripäivät järjestettiin Sirkkalammen maastossa. Yhdistyksen palveluksessa oli neljä neuvojaa, mutta varojen puutteessa heidät jouduttiin vähentämään kahteen henkilöön. Toiminnan vilkastuessa rahatilanne korjaantui. Myyntitoiminta laajentui omenapuiden, marjapensaiden ja mansikantaimien puolelle. Vihannesten viljely laajeni niin, että markkinoinnissa alkoi olla vaikeuksia.

1950-luku oli yhdistykselle taloudellisesti vaikeaa aikaa. Vuonna 1947 palkattu Aili Soininen jatkoi ainoana kerhoneuvojana.

1960-luvulla yhdistyksen toiminta painottui metsäkerhotoimintaan. Maamme itsenäisyyden 50-juhlavuotena kerholaiset istuttivat oman metsikön.

1970-luvulla 4H oli mukana Kiteellä aloitetussa marjan sopimusviljelyssä.

Puheenjohtajina ovat toimineet seuraavat henkilöt: Emil Eloranta, August Ylhäinen, Uuno Kainulainen, Knud Palosuo, Maija Hytönen, Raakel Rouvinen, Unto Heikura, Aaro Toropainen, Juhani Leminen, Jukka-Pekka Alasuutari, Maire Timonen, Maija Kaalimaa, Auli Havukainen, Aila Rouvinen ja Sanna Hurri

Yhdistyksen kerhoneuvojina ovat toimineet Laura Kankkunen, Laura Eloranta, Hertta Väkeväinen, Iida Purmonen, Hilja Juvonen, Elsa Huotari, Kaisa Sairanen, Maire Pentsinen, Agnes Miikkulainen, Aune Karttunen, Airi Tuunainen, Airi Hämäläinen, Toivo Ikonen, Toini Loikkanen, Aili Soininen, Liisa Martiskainen. Esko Vasarainen ja Tarja Pajari